Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
Производство на стоманени конструкции
Производство на стоманени конструкции
Производство на стоманени конструкции
Производство на стоманени конструкции
Производство на стоманени конструкции
монтаж на стоманени конструкции
Кои сме ние
 
Дейности
 
Проекти
проекти, преустройства, реконструкции, мдернизации и ремонти   строително-монтажни и ремонтни дейности   Проекти
„Монтажи ПРОБГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено в началото на 2014 година в гр.Варна, България.
 
„Монтажи ПРОБГ“ ООД е изпълнител на строително-монтажни и ремонтни дейности: стоманени конструкции, тръбопроводи и газопроводи, промишлени инсталации, монтаж на машини, оборудване и съоръжения.
 
„Монтажи ПРОБГ“ ООД е надежден партньор при реализацията на Вашите инвестиционни проекти, преустройства, реконструкции, модернизации и ремонти.
проектиране и изграждане на метални конструкции
Последни проекти   "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД
технологични тръбопроводи стоманени резервоари
OTBG - СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, НА ОЙЛТАНКИНГ БЪЛГАРИЯ АД - Етап II 2019 г.
OTBG - СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, НА ОЙЛТАНКИНГ БЪЛГАРИЯ АД - Етап II 2019 г.
проектиране и изграждане на тръбопроводи
Доставка, изграждане и изпитване на Противопожарна система на Терминала на Ойлтанкинг България АД - пристанище Варна-Запад - Етап I - 2018 г.
Доставка, изграждане и изпитване на Противопожарна система на Терминала на Ойлтанкинг България АД - пристанище Варна-Запад - Етап I - 2018 г.
проектиране и изграждане на тръбопроводи
''Монтажи ПРОБГ'' ООД е представител на новото поколение фирми в строителния бранш и промишленността, с основен предмет на дейност - проучване, проектиране, изграждане на промишлени инсталации, тръбопроводи и оборудване, стоманени конструкции и резервоари, преустройство, ремонтиране и поддържане на съоръжения с повишена опасност.

Началото е поставено през Януари 2014 г. в гр. Варна от двама съдружници с богат опит в сферата на промишленото строителство и монтажната дейност.

Собствениците и управители на дружеството са отлично познати в тази сфера на дейност, със своя професионализъм и креативност, като успешно са завършили множество обекти в страната и чужбина.

При своята дейност досега, фирмата изпълнява успешно, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени и обекти и задачи.
 
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg